ranking

Przysłane filmy będą podlegać następującej ocenie
– Maksymalna ilość filmów w tygodniu 3
– Trening z filmu trenera- 15 punktów
– Trening własny- 8 punktów
– Indywidualna ocena trenera od 1 do 5 punktów za każdy film
( Ocenie będzie podlegać kreatywność, staranność, sumienność )
– Udostępnienie swojego treningu na swoim facebooku lub instagramie z oznaczeniem
@AP JANATREK @NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI #wyzwaniesportowamotywacja – dodatkowo 5 punktów
– W razie watpliwości co do oceny można skierować zapytanie na maila ocena@sportowamotywacja.pl

RANKING

Nagrodami w konkursie są przyznawane w następujący sposób

– Ranking tygodniowy po 3 osoby z 3 grup wiekowych przez 12 tygodni
– Ranging miesięczny po 10 osób z 3 grup wiekowych przez 3 miesiące
– Ranking końcowy po 3 osoby z 3 grup wiekowych – nagrody główne
– Nagrody za udział w Wyzwaniu dla uczestników , którzy nie zajęli przez cały okres żadnego miejsca